Reglement:

 

1. De aansluiting bij de tennisclub houdt automatisch de aanvaarding in van dit reglement.

2. Dit reglement werd opgesteld met het doel het onderhoud van de pleinen in de hand te houden en een vlotte manier van reserveren mogelijk te maken. Alle aangeslotenleden hebben dezelfde rechten en plichten. Niemand kan zich op een kwalificatie beroepen om zich te onttrekken aan dit reglement.

3. In principe kunnen alleen leden gebruik maken van de terreinen.

4. Niet clubleden kunnen gebruik maken van terrein 3 op volgende dagen en uren, na op voorhand te hebben betaald aan de kassa van het zwembad, indien gesloten bij de betuursleden.

Maandag : 08.30 -10.30 uur en 13.30 – 16.30 uur
Dinsdag : 08.30 -10.30 uur en 13.30 – 16.30 uur
Woensdag : 13.30 -10.30 uur en 13.30 – 14.30 uur
Donderdag : 08.30 -10.30 uur en 13.30 – 16.30 uur
Vrijdag : 08.30 -10.30 uur en 13.30 – 16.30 uur
Zaterdag : 12.30 -13.30 uur
Zondag : 13.30 -18.30 uur

Enkel in de vakantieperiodes verandert het uurrooster in de namiddag van 13.30 – 14.30 uur i.p.v. 13.30 – 16.30 uur.

Bijkomende uitzondering is dat er geen aanspraak op de terreinen kan zijn ingeval van interclub of lessen reeksen.

De prijs bedraagt € 7,5 voor 1 uur. Tegen een borgsom zal hen dan een sleutel ter beschikking gesteld worden. Niet clubleden kunnen ook als gastspeler spelen op de terreinen samen met een clublid en betalen € 5 voor een enkel en €3.5 voor een dubbelspel.

Op straffe van schorsing moeten alle clubleden die samen spelen met een gastspeler, er voor instaan dat de gastspeler aan deze verplichtingen voldoet. De schorsingen zijn als volgt :

1° inbreuk : schorsing van 14 dagen.
2° inbreuk : uitspraak door de raad van beheer over de eventuele duur van de schorsing.

Elk clublid dat zou samenspelen met iemand die geschorst is, stelt zich bloot aan dezelfde sanctie.

5. Voor het spelen op de terreinen is tenniskledij verplicht. Van uitzonderlijk belang is het dragen van tennispantoffels met vlakke zool. Dus geen trim of oefenschoenen, bij overtreding dezelfde sanctie als hierboven onder punt 4.

6. Wanneer de terreinen te droog zijn, moet er eerst gesproeid worden. Er mag niet gespeeld worden wanneer er teveel water op de terreinen bevindt.

Sproeien

7. Reservaties:

a. Ieder clublid kan op het internet of in het clublokaal een terrein reserveren via computer.
b. Men kan slechts een nieuwe beurt reserveren nadat de voorgaande gespeeld is.
c. Het gebruik van het login van iemand anders ( op vakantie ) is verboden. Bij overtreding : zelfde sanctie als onder punt 4.
d. Reserveer niet onbedacht. Wanneer je toevallig niet kunt spelen op een door u gereserveerd uur, wees sportief en annuleer uw reservatie.
e. 10 minuten na het aanvangsuur, vervalt de reservatie.
f. Wie reserveert beschikt over het terrein en bepaalt zelf of hij (zij) dubbel of enkel speelt. Indien toevallig veel leden aanwezig zijn, wordt fair-play gevraagd.
g. Indien zich niemand aanbiedt na een uur spelen, mag verder gespeeld worden.
h. Tijdens de vakantieperiodes kunnen jongeren onder de 16 jaar niet meer reserveren vanaf 16.00 uur. Niets belet hen echter te spelen, indien de terreinen vrij zijn.
i. In bepaalde omstandigheden (tornooi,interclub,lessen,onderhoud e.a.) kan worden afgeweken van dit reglement op reservatie.
8. In principe zullen alle leden in het bezit worden gesteld van een sleutel tegen een borgsom. De terreinen en de bar dienen dan ook altijd gesloten te worden.

9. Na ieder uur dat er gespeeld werd moeten de terreinen oversleept worden met de ter beschikking zijn de borstels (5 min.Vroeger stoppen). Bij niet naleving sancties als onder punt 4.

10. Na gebruik van de verlichting en na de laatste reservatie, is het verplicht de lichten te doven maar geenszins dadelijk opnieuw aan te steken,dit uit voorzorg de zeer kostbare lampen te beschermen. Een wachttijd van zeker 10 min. is geboden.

11. Alleen wie speelt mag zich op de terreinen bevinden, met uitzondering van eventuele umpires blijft iedereen buiten de Omheining.

12. Iemand die op één of andere manier een schorsing opliep kan nooit teruggave eisen van het betaalde lidgeld.

13. Alle ongevallen op de terreinen moeten binnen de 24 uren gemeld worden aan de secretaris.

14. Het is ten strengste verboden over de omheining te klauteren om bij de buren overgeslagen ballen of raketten te halen.

15. Met voetbalclub KFC Lichtervelde is afgesproken dat clubleden tijdens voetbalwedstrijden gratis doorgang verkrijgen naar de tennisterreinen op vertoon van hun lidkaart.

16. Alle leden moeten steeds hun lidkaart bij hebben wanneer ze spelen op de terreinen. Leden van het bestuur en de gemeentelijke sportfunctionaris kunnen steeds naar uw lidkaart vragen.

dumolyn  anca  artex  diemat  gheysen

 

  lichtervelde  manus  rammant  signz  sima 

Zandstraat .:.  8810 Lichtervelde
___________________________________

info@tcthille.be“ I love the winning, I can take the losing, but most of all I love to play. ”

- Boris Becker -

slider figure

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Verder doen wij er totaal, echt totaal niets mee.
Ok